leasing, leasing operacyjny, leasing zwrotny, leasing kapitałowy, faktoring, księgowość online, porównanie

kredyt, lokata, konto bankowe, pożyczka pozabankowa, praca - kalkulator, porównanieleasing, faktoring, księgowość online

leasing, faktoring, księgowość, księgowość online

pozyczka pozabankowa, pozyczki pozabankowe, pozyczka pozabankowa przez internet, pozyczka pozabankowa online, pozyczka pozabankowa bez bik i krd, pozyczki pozabankowe online, pozyczki pozabankowe przez internet, pozyczki pozabankowe bez bik i krd, szybka pozyczka pozabankowa, pozyczka pozabankowa bez zaswiadczen

Codziennie aktualizowane porównanie - leasing, leasing operacyjny, leasing kapitałowy, leasing zwrotny, faktoring, księgowość online.

Leasing to umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden to finansujący (leasingodawca), a drugi to korzystający (leasingobiorca). Leasingodawca zezwala korzystającemu na użytkowanie określonego przedmiotu leasingu, na podstawie umowy leasingu, która warunkuje sposób rozliczeń, wysokość zobowiązań, terminowość opłat oraz warunki prowizyjne leasingu. Przedmiotem leasingu zazwyczaj są nieruchomości, obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne.

Zasadniczą zaletą leasingu jest niewielki poziom zaangażowania własnego kapitału, tarcza podatkowa oraz możliwość rozliczenia podatku VAT (wysokość odliczenia zależy od przedmiotu leasingu i profilu prowadzonej działalności). Rata leasingowa składa się ze składnika kapitałowego, którym jest wartość użytkowanego przedmiotu w rozbiciu na okres leasingu oraz składnika odsetkowego, który jest wynagrodzeniem leasingodawcy. Jeżeli umowę leasingową zawiera producent z użytkownikiem - bezpośrednio mamy do czynienia z leasingiem bezpośrednim; natomiast jeśli w transakcji pomiędzy producentem a użytkownikiem występuje jeszcze przedsiębiorstwo leasingowe, mówimy o leasingu pośrednim.
Wyróżnia się kilka rodzajów leasingu:

leasing operacyjny - inaczej nazywany leasingiem usługowym. W tej opcji leasingu przedmiot nie podlega amortyzacji, stanowi za to koszt uzyskania przychodu. W leasingu operacyjnym przedmiot jest przekazywany korzystającemu na określony w umowie leasingowej czas, który zazwyczaj jest krótszy niż okres zużycia przedmiotu. W leasingu operacyjnym z góry określa się wartość końcową, za którą korzystający może wykupić przedmiot po zakończeniu umowy. Do wartości wykupu dolicza się jeszcze podatek VAT.

leasing finansowy - inaczej leasing kapitałowy. Relacja pomiędzy podmiotami opiera się na oddaniu korzystającemu przedmiotu w użytkowanie, w zamian za co ten ma obowiązek opłacać raty leasingowe. W leasingu kapitałowym przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy. Zazwyczaj przeniesienie własności następuje po zakończeniu umowy leasingu, po dokonaniu wykupu przedmiotu. Ten element może być zagwarantowany w umowie odpowiednią klauzulą. Leasing finansowy jest podobny do kredytu, w którym środek trwały stanowią pożyczany środek. W leasingu finansowym podobnie jak w operacyjnym rata podzielonajest na część odsetkową i kapitałową. Poprzez leasing finansowy firma zwiększa wartość swojego majątku, a zwiększona forma amortyzacji reguluje koszty i dochody korzystającego.

leasing zwrotny - polega na przetworzeniu środków trwałych jakimi dysponuje firma na środki pieniężne. Korzystają z niego firmy, które mają w zanadrzu duże ilości środków trwałych, jednak potrzebuje jednorazowego zastrzyku gotówki. Każdorazowo warunki tego rodzaju leasingu są ustalane indywidualnie.

Księgowość internetowa- obecnie na polskim rynku pojawia się coraz więcej firm, oferujących usługi księgowe w formie elektronicznej. Usługi księgowości internetowej dedykowane są dla małych przedsiębiorców i umożliwiają samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów zryczałtowanych, wystawiania faktur i rachunków, prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem sprzedaży i kosztów oraz podatku VAT.

Faktoring - forma działalności finansowej, w której instytucja finansowa wykupuje w drodze cesji nieprzeterminowane roszczenia o zapłatę należnych im z tytułu dostarczonych towarów czy usług. Powiązany jest z finansowaniem klientów i świadczeniem dla nich dodatkowych usług. Na ogół firmy faktoringowe zajmują się egzekwowaniem należności, prowadzeniem sprawozdawczości i konta dłużnika, finansowaniem należności (niewymagalnych) oraz przejmowaniem ryzyka wypłacalności odbiorców. Firmy faktoringowe dostarczają dłużnikom środki finansowe potrzebne do uregulowania faktur (dotyczących sprzedaży eksportowej i krajowej). Dłużnicy mogą uzyskać nawet 90% wartości wystawionych faktur, a wypłata pozostałych 10% następuje po zapłacie odbiorcy na konto firmy faktoringowej. Faktoring przeznaczony jest dla firm prowadzących sprzedaż z płatnościami odroczonymi oraz firm o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie. W przypadku faktoringu należy wiedzieć, że przedsiębiorca, który sprzedaje swoje usługi czy produkty jest nazywany faktorantem (klient), a instytucja pośrednicząca pomiędzy faktorantem a dłużnikiem nazywana jest faktorem (instytucje finansowe, wyspecjalizowane firmy faktoringowe).
Rozróżnia się następujące rodzaje faktoringu:

faktoring pełny (bez regresu)- to forma atrakcyjna dla strony zbywającej wierzytelności, ponieważ po transakcji sprzedaży na rzecz dłużnika faktorant od razu dysponuje środkami. Odpowiedzialność na potencjalną niewypłacalność dłużnika spoczywa na faktorze. W tej formie faktoringu, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywającego wierzytelności, gdyby okazało się, że dłużnik jest niewypłacalny.

faktoring niepełny (z regresem)-w tej formie faktoringu cesja wierzytelności nie obejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika. Na ogół ten rodzaj faktoringu jest stosowany w parze z kredytem kupieckim. W momencie starania się o faktoring niepełny faktorant musi pamiętać o tym, iż ponosi odpowiedzialność wobec faktora.

faktoring mieszany- hybryda faktoringu niepełnego i pełnego. W tej opcji faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika tylko do pewnej sumy a odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie.

KRD- Krajowy Rejestr Długów to permanentnie aktualizowana baza informacji na temat dłużników. KRD umożliwia nam między innymi: sprawdzanie online rzetelności potencjalnego kontrahenta, weryfikowanie dostawców produktów i usług, badanie konkurencji (ich problemy finansowe są dla nas istotną informacją), sprawdzanie czy ktoś zasięgał informacji na nasz temat. Do ustawowych zadań KRD należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych. Ze względu na fakt, iż te działania odbywają się online, mamy do nich stały dostęp.

BIK- Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, której zadaniem jest przyjmowanie, integrowanie i udostępnianie danych związanych będących historią kredytową klientów instytucji finansowych. Na ogół dane te zawierają informacje o prawidłowo regulowanych zobowiązaniach. Historia dostępna w BIK-u może stanowić pozytywny argument w oczach banku dla przyznania nam kredytu. Dane udostępniane są instytucjom oferującym różnego rodzaju produkty finansowe. Za wiarygodność danych dostarczanych do BIK-u odpowiedzialne są banki i inne instytucje udzielające kredytów. Dodatkowo ocena wiarygodności podmiotu starającego się o dany produkt finansowy odbywa się metodą scoringu kredytowego.

pożyczka pozabankowa, pożyczki pozabankowe, pożyczka pozabankowa przez internet, pożyczki pozabankowe przez internet, pożyczka pozabankowa online, pożyczki pozabankowe online, pożyczki pozabankowe bez BIK i KRD, pożyczka pozabankowa bez BIK i KRD, pożyczka pozabankowa bez zaświadczeń, szybka pożyczka pozabankowa, pożyczka przez internet bez BIK i KRD, pożyczki przez internet bez BIK i KRD, szybka pożyczka bez BIK i KRD, pożyczka online bez BIK i KRD, pożyczki online bez BIK i KRD, chwilówka online bez BIK i KRD, chwilówki online bez BIK i KRD, chwilówka przez internet bez BIK i KRD, chwilówki przez internet bez BIK i KRD, pożyczki pozabankowe długoterminowe, kredyty pozabankowe przez internet, pożyczka pozabankowa długoterminowa, szybkie pożyczki online, szybkie pożyczki przez internet, pożyczka pozabankowa online bez bik i krd, pożyczki pozabankowe online bez bik i krd, pożyczka pozabankowa przez internet bez bik i krd, pożyczki pozabankowe bez bik online, pożyczki pozabankowe bez bik przez internet, pożyczka pozabankowa bez bik online, pożyczka pozabankowa bez bik przez internet